Vasas många skulpturer

När Vasa hittades förstod man från källarona att det rörde sig om ett för dåtiden stort fartyg. Men eftersom Sverige ansågs så fattigt vid denna tid trodde man att man skulle få upp en torftig skapelse, sprungen ur krigets nöd och barskrapat från all lyx och prålighet. Vad man fann var det motsatta.


Vasa var extremt rikt utsmyckad med runt 700 snidade figurer, ett myller av romerska krigare, lejon, sjöjungfrur, förvridna gestalter och grekiska gudaväsen. Figurerna snidades i renässans- och tidig barockstil. Skulpturerna skulle förhärliga kungen och Sverige och håna Polen och Sveriges övriga fiender. Inspiration hämtades från bibeln (och främst då gamla testamentet), grekiska och romerska sagor samt ur en förhärligad svensk historia och kungalängd.

Länge undrade man över fartygets färgsättning. Senare års undersökningar har visat att Vasas skulpturer var målade i starka färger, och att skeppet måste ha varit en färgsprakande syn under sin kortlivade första och enda seglats.