Vasaskeppet

Gustav II Adolfs Sverige

En bit in på 1620-talet hade Gustav II Adolf varit kung i drygt 10 år. Flottan var i dålig kondition och Sverige var fullt upptaget med ett krig med Polen och följde samtidigt oroligt utvecklingen av Trettioåriga kriget nere i Tyskland. Kriget hade pågått sedan 1618, och ur protestantiskt perspektiv gick kriget inget vidare. Kungens dåvarande och kommande intentioner krävde stark kontroll över Östersjön.

1625 beställde kungen fyra fartyg, två större och två mindre. Vasa, "Vasen", skulle bli ett av de stora, meningen var att hon skulle bli det praktfullaste och kraftigaste skeppet som fanns. Namnet kommer ur symbolen för Vasa-ätten, som är en sädeskärve (=vase). Det andra stora skeppet skulle få namnet Tre kronor. Under året fälldes 1000 ekar bara för Vasa. Timmermännen gick runt i Sörmland med mallar för olika detaljer och valde ut träden. Träden forslades till Skeppsgården (nuvarande Blasieholmen som då bestod av två öar). Skeppet började byggas i januari 1626.

Skeppsbyggmästare var holländaren Henrik Hybertsson. På denna tid saknades ritningar i nutida bemärkelse, istället användes "bestick", bestämda proportioner som ansågs ge ett skepp goda egenskaper. Besticken som användes vid Vasas byggande var anpassade efter ett kanondäck, men kungen hade beordrat två, vilket förstås skulle skapa en skräckinjagande krigsmaskin om allt hade fungerat.

Fartyget skulle bära 64 kanoner, varav 48 s.k. 24-pundare (tunga pjäser) för de två kanondäcken. I mått mätt byggdes ett för dåtiden mycket imponerande fartyg som var 69 m långt (61 m inkl. galjon), 12 m brett och drygt 52 meter högt i stormasten. Hon skulle bära 145 matroser och annat sjöfolk samt 300 soldater, totalt ca 450 man. 1300 m² segel skulle bära henne framåt. Akterspegelns höjd från vattnet var 20 m, och är än idag en imponerande syn vid ett besök på Vasamuseet.

Fartyget sjösattes och låg klart nedanför slottet Tre Kronor 1628. Flottans chef, viceamiral Klas Fleming, lät nu utrusta fartyget och utföra ett antal prov. Ett av proven gick ut på att testa fartygets stabilitet. 30 man ur besättningen sprang från ena sidan till den andra tre gånger men fartyget krängde så mycket att Klas Fleming valde avbryta försöket.